Được thành lập năm 2011, chúng tôi chủ yếu sản xuất và bán các dây chuyền máy móc SMT nhằm đem lại lợi ích cho khách hàng, tiết kiệm chi phí lao động và nâng cao hiệu suất.

Máy trộn kem hàn SMT

Máy trộn kem hàn SMT chủ yếu được sử dụng để trộn hỗn hợp kem hàn đưa vào máy quét kem hàn SMT. Việc vận hành máy trộn không gây ồn. Và máy trộn cũng có chế độ tự động tiếp liệu.

Máy quét kem hàn SMT
Máy gắn chip

Máy gắn chip SMT có thể tiến hành công nghệ gắn lên bảng mạch PCB trống dạng vuông, dạng tròn, bảng nhôm và các đường dẫn sáng. Thành phẩm được sử dụng trong sản xuất điện trở tụ, đi ốt tri ốt dạng ống thủy tinh, gói tích hợp TQFP, QFN, QFP, BGA, điện cực đèn,….

Máy hàn reflow SMT
Máy hàn sóng SMT
Máy nạp bảng mạch trống

Máy nạp bảng mạch trống PCB chủ yếu được sử dụng trong tiến trình trước dây chuyền – vận chuyển các bảng mạch đã được xắp sẵn tới thiết bị đích – từng cái một. Như vậy chức năng của nó là tự động nạp các bảng mạch, có thể kết nối thẳng với máy nạp bảng mạch PCB hoặc sử dụng như là thiết bị xả bảng mạch trống.

Băng tải chuyển hướng PCB

The PCB turn conveyor is used to transport PCB board automatically. It can realize PCB substrate turn and direction transforming. Thus the PCB turn conveyor can save labor cost, meanwhile, it can reduce artificial error and then reduce material consumption.

Băng tải SMT
Băng tải PCB kiểu thoi
Máy nạp bảng mạch SMT
Máy xả bảng mạch SMT
Máy nạp chân không bảng mạch SMT

The SMT PCB vacuum loader we produced is mainly used to transport and shift the PCB board products and parts. It can realize labor cost saving, product precision and yield improving and manual error reducing and product quality improving by automatic operation.

Máy nâng hạ bảng mạch PCB

The lifting PCB loader can be used for PCB bare board loading in SMT production line. It can adjust the location of board loading and unloading in PCB board production line in order to transport the PCB board to corresponding machine for operation.

Shengdian can provide our customers with SMT production lines and full sets of assembly equipment. We can design and product PCB board production equipment according to customers' requirements; meanwhile, we can provide standardized equipment sets which are successful prototypes with practice of the market.

SMT (surface mount technology) system is a production line in which the surface mount device (SMD) is placed on the surface of printed circuit boards (PCBs). The process flow mainly consists of screen printing (dispensing), pick-and-place (curing), reflow soldering. The PCBs produced can be widely used for capacitors, resistors, integrated circuits etc.