1. Trang chủ
 2. Sản phẩm
 3. Băng tải PCB kiểu thoi

Băng tải PCB kiểu thoi

  1. Băng tải kiểu thoi vận chuyển linh kiện PCB gắn bề mặtBăng tải kiểu thoi vận chuyển linh kiện PCB gắn bề mặt có thể được sử dụng để vận chuyển bảng mạch PCB từ máy một rãnh sang máy hai rãnh cho quá trình sản xuất tiếp theo. Việc vận chuyển từ một rãnh sang hai rãnh này có thể tiết kiệm chi phí nhân công và cải thiện hiệu quả sản xuất.
  1. Băng tải PCB kiểu thoi hai rãnhBăng tải PCB kiểu thoi hai rãnh có thể được sử dụng để vận chuyển bảng mạch PCB từ máy hai rãnh sang máy gắn chip một rãnh cho quá trình sản xuất tiếp theo. Việc vận chuyển từ hai rãnh sang một rãnh này có thể tiết kiệm chi phí nhân công và cải thiện hiệu quả sản xuất
  1. Băng tải PCB DIP kiểu thoi hình chữ CBăng tải PCB DIP kiểu thoi hình chữ C có thể được sử dụng để chuyển bảng mạch từ máy một rãnh sang máy gắn chip một rãnh cho quá trình sản xuất tiếp theo. Sự vận chuyển từ một rãnh sang một rãnh này giúp tiết kiệm chi phí nhân công và cải thiện năng suất.
  1. Băng tải PCB kiểu thoi gắn DIPBăng tải PCB kiểu thoi gắn DIP có thể được sử dụng để chuyển bảng mạch từ máy một rãnh sang máy một rãnh cho quá trình sản xuất tiếp theo.Máy cũng có thể được sử dụng để vận chuyển từ máy rãnh kép sang máy một rãnh trong dây chuyền sản xuất mạch cắm DIP rãnh kép cho quá trình hàn sóng sau đó.
  1. Băng tải PCB kiểu thoi vận chuyển bảng mạch SMT Băng tải PCB kiểu thoi vận chuyển bảng mạch SMT được sử dụng để vận chuyển bảng mạch PCB từ máy nhiều rãnh sang máy một rãnh hoặc từ máy một rãnh sang máy nhiều rãnh cho quá trình sản xuất tiếp theo.