1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Băng tải SMT

Băng tải SMT

    1. Băng tải SMT 600mmBăng tải SMT 600mm có thể được sử dụng trong bộ thiết bị kết nối tự động trong dây chuyền SMT và AI nhằm tiết kiệm chi phí lao động và kết nối với khâu trước/sau của các thiết bị.
    1. Băng tải xích SMT 1000mmBăng tải xích SMT 1000mm có thể được sử dụng trong bộ thiết bị kết nối tự động trong dây chuyền SMT và AI nhằm tiết kiệm chi phí lao động và kết nối với khâu trước/sau của các thiết bị.
    1. Băng tải SMT hai rãnhBăng tải SMT hai rãnh có thể được sử dụng trong bộ thiết bị kết nối tự động trong dây chuyền SMT và AI nhằm tiết kiệm chi phí lao động và kết nối với khâu trước/sau của các thiết bị.