1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy hàn reflow SMT

Máy hàn reflow SMT

    1. Máy hàn reflow SMT 800LMáy hàn reflow SMT 800L là thiết bị chính mà ShengDian sản xuất. Nó được sử dụng rộng rãi trong dán SMD và cố định trong xưởng linh kiện SMT cho lắp đặt các bảng mạch PCB, đèn LED, màn Led, bo mạch chủ điện thoại di động, bo mạch chủ máy tính, sản xuất đồ điện tử,v.v….Nó giúp kiểm soát nhiệt độ cân bằng và chính xác nhằm đạt hiệu quả dán nhanh và đồng đều.
    1. Máy hàn reflow SMT 800MMáy hàn reflow SMT 800M được sử dụng rộng rãi trong hàn SMD và cố định trong xưởng linh kiện SMT cho lắp đặt các bảng mạch PCB, đèn LED, màn Led, bo mạch chủ điện thoại di động, bo mạch chủ máy tính, sản xuất đồ điện tử,v.v….Nó giúp kiểm soát nhiệt độ cân bằng và chính xác nhằm đạt hiệu quả hàn nhanh và đồng đều.
    1. Máy hàn reflow SMT 800XLMáy hàn reflow SMT 800XL là thiết bị chính mà ShengDian sản xuất. Nó được sử dụng rộng rãi trong dán SMD và cố định trong xưởng linh kiện SMT cho lắp đặt các bảng mạch PCB, đèn LED, màn Led, bo mạch chủ điện thoại di động, bo mạch chủ máy tính, sản xuất đồ điện tử,v.v….Nó giúp kiểm soát nhiệt độ cân bằng và chính xác nhằm đạt hiệu quả dán nhanh và đồng đều.
    1. Máy hàn reflow SMT 800SMáy hàn reflow SMT 800S là thiết bị chính mà ShengDian sản xuất. Nó được sử dụng rộng rãi trong dán SMD và cố định trong xưởng linh kiện SMT cho lắp đặt các bảng mạch PCB, đèn LED, màn Led, bo mạch chủ điện thoại di động, bo mạch chủ máy tính, sản xuất đồ điện tử,v.v….Nó giúp kiểm soát nhiệt độ cân bằng và chính xác nhằm đạt hiệu quả dán nhanh và đồng đều.