1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy quét kem hàn SMT

Máy quét kem hàn SMT

    1. Máy quét kem hàn SMT 1200Máy quét kem hàn SMT 1200 có thể được sử dụng để quét kem hàn sau khi trộn lên bề mặt PCB một cách đồng nhất và chính xác. Máy có thể được chia thành máy quét kem hàn SMT tự động hoàn toàn và Máy quét kem hàn SMT bán tự động. Máy tự động hoàn toàn không cần con người vận hành nhưng giá thành cao, máy bán tự động cần hỗ trợ vận hành bằng tay nhưng giá thành tương đối rẻ.
    1. Máy quét kem hàn SMT 5088Máy quét kem hàn SMT 5088 có thể được sử dụng để quét kem hàn sau khi trộn lên bề mặt PCB một cách đồng nhất và chính xác. Máy có thể được chia thành máy quét kem hàn SMT tự động hoàn toàn và Máy quét kem hàn SMT bán tự động. Máy tự động hoàn toàn không cần con người vận hành nhưng giá thành cao,máy bán tự động cần hỗ trợ vận hành bằng tay nhưng giá thành tương đối rẻ.
    1. Máy quét kem hàn SMT 5088LMáy quét kem hàn SMT 5088L có thể được sử dụng để quét kem hàn sau khi trộn lên bề mặt PCB một cách đồng nhất và chính xác. Máy có thể được chia thành máy quét kem hàn SMT tự động hoàn toàn và Máy quét kem hàn SMT bán tự động. Máy tự động hoàn toàn không cần con người vận hành nhưng giá thành cao,máy bán tự động cần hỗ trợ vận hành bằng tay nhưng giá thành tương đối rẻ.