1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy nạp bảng mạch SMT

Máy nạp bảng mạch SMT

    1. Máy nạp bảng mạch SMT 250Máy nạp bảng mạch SMT 250 được sử dụng chủ yếu tại phần phía trước dây chuyền sản xuất SMT, giúp chuyển bảng mạch PCB tới máy in kim hàn tự động tiếp theo, máy gắn chip và các bộ máy khác. Máy có chức năng nạp bảng mạch tự động giúp tiết kiệm chi phí nhân công, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng hiệu suất sản phẩm
    1. Máy nạp bảng mạch SMT 330Máy nạp bảng mạch SMT 330 được sử dụng chủ yếu tại phần phía trước dây chuyền sản xuất SMT, giúp chuyển bảng mạch PCB tới máy in kim hàn tự động tiếp theo, máy gắn chip và các bộ máy khác. Máy có chức năng nạp bảng mạch tự động giúp tiết kiệm chi phí nhân công, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng hiệu suất sản phẩm.